De Amerikaanse huizenmarktcrisis

Welk verband  bestaat er tussen de conjunctuur en de aandelenkoersen?

De conjunctuur is een verandering in de economie die op korte termijn plaatsvindt. Je moet hierbij denken aan de vraagzijde, de effectieve vraag, en de aanbodzijde, de productiecapaciteit. De effectieve vraag zijn de totale bestedingen en de aanbodzijde is hoeveel een land in een jaar kan produceren. Het gaat hierbij dus om de totale vraag naar goederen en diensten in een land en dat leidt tot productie in een land. De kwaliteit, kwantiteit van de productiefactoren en de arbeidsverdeling zijn erg belangrijk.

 Als de productiegroei inkrimpt dan spreek je van een recessie. Als de productiegroei achterblijft bij de trendmatige groei dan spreken we van een laagconjunctuur en als de productiegroei groter is dan de trendmatige groei dan spreken we van hoogconjunctuur. In een periode van onderbesteding worden minder producten/diensten gevraagd dan er maximaal geproduceerd zou kunnen worden en in een periode van overbesteding worden meer producten/diensten gevraagd dan er maximaal geproduceerd kan worden. Hoogconjunctuur kan leiden tot overspanning, de vraag is dan groter dan de productiecapaciteit van een land. Is de conjunctuur gelijk aan de trendmatige groei dan is er sprake van bestedingsevenwicht (de effectieve vraag en productiecapaciteit zijn aan elkaar gelijk). De conjunctuur wordt dus bepaald door de productie en de vraag naar goederen en diensten in een land. 

 

 

 

Het verband tussen de conjunctuur en de aandelenkoersen zijn erg belangrijk is dat het goed gaat met de economie. De conjunctuur is de economie. Als er een hoogconjunctuur is willen mensen meer investeren, dus aandelen kopen. Mensen krijgen dan veel dividend voor hun aandelen en dat is erg aantrekkelijk. Bij hoogconjunctuur heb je wel veel inflatie en dat is negatief, want dan kan je van het zelfde geld minder kopen, dus gaan mensen meer sparen. Om te verkomen dat de inflatie te hoog wordt en dat mensen minder gaan consumeren, verminderd de overheid de rente en gaan mensen in plaats van sparen lenen omdat ze dan minder rente hoeven te betalen over hun geleende geld. Sparen is dan ongunstiger, want je krijgt minder rente. Zo gaat dat ook met aandelen. Maakt een bedrijf weinig of helemaal geen winst krijg je geen dividend (dat is de winstuitkering). Zoals wat er in de VS is gebeurd, dat er een recessie kwam is erg ongunstig, want in plaats van winstuitkering ontvangen, ontvang je niets.

Verkoop je, je aandelen tegen een hogere prijs dan je ze gekocht hebt, maak je koerswinst, maar als de waarde van je aandelen daalt en je verkoopt ze, maak je een koersverlies. Omdat de koersen heel erg schommelen is het daarom ook belangrijk om ze op tijd weer door te verkopen, anders heb je een koersverlies.

De conjunctuur en de aandelenkoersen staan dus met elkaar in verband. Gaat het goed met de economie heb je meer kans op een goede winstuitkering en kan je, je aandelen voor een goede koerswinst verkopen.

 Forse winstgroei en een goede toekomst van een beursgenoteerd bedrijf betekent koopadvies.

 Stel er worden cijfers en resultaten gepubliceerd over de omzet van beursgenoteerde fondsen dan speculeren mensen op de eventueel positief uitgevallen bedrijfsresultaten. Bij een hogere omzet en dus nettowinst zullen de aandelen van het desbetreffende bedrijf stijgen. Hiermee probeer ik aan te geven dat bij hogere conjunctuur aandeelkoersen stijgen. Met andere woorden omzet en productie is toegenomen waardoor er meer vraag is naar de aandelen in het desbetreffende bedrijf, met als gevolg dat door deze koersstijging het aandeel meer waard wordt.

Stel je hebt 1000 aandelen aangekocht voor 25 euro per stuk en twee maand later is het aandeel gestegen naar 29 euro, dan betekent dit, dat je binnen twee maand een koersstijging van 4 euro per aandeel maakt. Stel je verkoopt alle 1000 aandelen voor 29 euro per stuk. Dan heb je een winst gemaakt van 1000x 4= 4000 euro in twee maanden tijd. 

 Het kan ook zijn dat er een recessie ontstaat en dat je aandelen steeds minder waard worden, waardoor er een koersverlies ontstaat. Bijvoorbeeld een beursgenoteerd fonds heeft zich flink vergist in het moment waarop de markt in Amerika weer zou aantrekken. De markt is totaal verandert, het bedrijf heeft vorig jaar verlies geleden doordat de omzet uitbleef, dit jaar ziet het er nog slechter uit. De kwartaalcijfers, die gepubliceerd zullen worden zijn mager. Particuliere beleggers volgen de gang van zaken ook. Stel dat het bedrijf weer verlies lijdt, dan verliezen de beleggers het vertrouwen in het bedrijf en zullen uiteindelijk het aandeel aanbieden. Ook zullen beleggingsanalisten deze ontwikkelingen blijven volgen en uitspreken in de media. Met andere woorden indien de analisten het advies geven om het aandeel te verkopen, worden particulieren beleggers nerveus en willen hun verlies zo beperkt mogelijk houden. De aandelen worden massaal gedumpt, het aandeel keldert. Stel dat je dit aandeel gekocht had voor 79 euro en door deze massale verkoop het aandeel ziet kelderen naar bijvoorbeeld 71 euro en je hebt hier bijvoorbeeld 1200 stuks van. Dan betekent dit een fors verlies van maar liefst 8 euro x 1200= 9600 euro.

 

Nu de aandelenkoersen in Amerika vorige week flink kelderden en de werkloosheid stijgt, lijkt het duidelijk dat, dat land al in een recessie beland is. Enkele grote ondernemingen kondigden al aan dat ze verwachten minder omzet te gaan maken, hun personeelsbestand in te krimpen en/of minder personeel aan te gaan nemen. Tijdens deze recessie gooide iedereen in één keer zijn aandelen op de markt, waardoor alles kelderden. Mensen wilden zo snel mogelijk hun aandelen kwijt voordat ze nog minder waard werden.

 

 Top vijf beleggingsfondsen van de ABN-AMRO
Onderstaand tabel geeft de vijf wereldwijd beleggende aandelenfondsen weer met de hoogste sharpe ratio over de afgelopen drie jaar. De Sharpe Ratio geeft de prestaties van een beleggingsfonds weer, waarbij gecorrigeerd wordt voor risico.

Fonds

Rating

3m

1j

3j

5j

Sharpe

Fortis OBAM

-11,2%  

24,6%  

26,7%  

19,6%  

2,63  

Fidelity World Fund

-11%  

-2,4%  

11%  

10,1%  

0,93  

ABN AMRO Global HIEF

-10%  

-3,9%  

10,3%  

-     

0,03  

JPM Global Dynamic

-13,6%  

-6,4%  

-  

-     

-0,02  

Rolinco

-12,2%  

-6,9%  

9,8%  

7,8%  

-0,5