De Amerikaanse huizenmarktcrisis

Heeft de huizenmarktcrisis gevolgen voor de conjunctuur?

Conjunctuur is de verandering van de economie op korte termijn. Als de groei van de economie vertraagt of zelfs inkrimpt dan spreek je van een recessie. Als de groei achterblijft bij de normale groei dan spreek je van een laagconjunctuur.

Wanneer de groei groter is dan de normale groei dan spreken we van een hoogconjunctuur. Bij een verhoogde groei kan leiden tot een overspanning van de economie, dit betekend dat de vraag groter is dan de productiecapaciteit van een land. Bij bestedingsflatie kan de hoogconjunctuur omslaan naar een laagconjunctuur.

Waneer dit gebeurd praat je over een crisis.  Een conjunctuur kun je gemakkelijk tekenen. De conjunctuur loopt altijd in golven, de ene keer vind er overbesteding plaats en de andere keer onderbesteding.

 ( Hoog en laag conjunctuur)

 

Een aantal gevolgen van de kredietcrisis:

-De schade is nog zeer moeilijk te beoordelen. Banken moeten nog precies uitrekenen wat voor verliezen ze hebben, deze verliezen zijn zeer groot.De schade tot nu toe is ongeveer 200 miljard dollar.

 

-Er is een schaarste aan kredieten. Veel consumenten vertrouwen de banken niet meer, niemand weet of zijn geld nog veilig staat op de bank. Dit gaat de bank heel wat geld kosten. De consumptie in de VS zal dalen, maar ook de financiering van overnames.  Wanneer dat gebeurd kan de groei van de economie inkrimpen, en dan ontstaat er een recessie. Deze recessie zal vanzelfsprekend beginnen in de Verenigde Staten, maar de kans bestaan dat dit overslaat naar Europa, India en China. Deze delen zijn voor hun groei groten deels afhankelijk van de Amerikaanse vraag. ( De export van Amarika)

Het is wel bijna zeker dat de Verenigde Staten dreigt op een recessie af te gaan. In Nederland zullen wij geen recessie krijgen, maar het heeft wel enkele gevolgen. We zullen namelijk een kleine daling krijgen van het bruto binnenlands product. We exporteren relatief veel naar Amerika en de export op dit moment is een stuk gedaald. Tot hoever het binnenlands product zal dalen is nog niet duidelijk dat zal af hangen van de kredietcrisis in de VS. In Amerika hebben bijna alle banken en beleggingsfondsen grote risico’s genomen met de te hoge rentes. Nu het slecht gaat met de banken en met de aandelen.