De Amerikaanse huizenmarktcrisis

Welk gevolg heeft de hypotheekcrisis voor banken in Europa?

De afgelopen weken hebben de centrale banken wereldwijd een reeks drastische en zeer ongebruikelijke maatregelen genomen om de crisis op de financiële markten te bezweren. Toch kon niet worden voorkomen dat de waarde van de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns sterk verminderde en overgenomen moest worden door een collega bank. De vermogensschade voor Europese banken blijken op dit moment relatief gezien mee te vallen.

 De totale schade, tot nu toe, is in Nederland meer dan 7 miljard euro. Alle Nederlandse aan de beurs genoteerde financiële waarden hebben deze verliezen moeten afschrijven. De bank die het meeste geld heeft moeten afschrijven is Fortis, met in totaal 3 miljard.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de bedragen die de verschillende Nederlandse banken hebben moeten afschrijven.

 

 Deze afschrijvingen hebben niet direct er toe geleid dat de totale waarde van de verschillende banken zodanig kelderden dat ze gemakkelijk overgenomen konden of moesten worden zoals de zakenbank Bear Stearns.

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat vooral Fortis forse klappen kreeg. Opgemerkt moet worden dat Fortis recent ook de ABN Ambrobank heeft overgenomen, dus het totale verlies voor de nieuwe bank komt daarmee op 4,5 miljard euro. Ook op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden de financiële waarden met procenten en moesten de verschillende banken in deze landen grote verliezen nemen.

 

Volgens de topman van de Rabobank is het ergste nog niet gekomen. Terwijl de Europese banken al miljarden hebben moeten afschrijven als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis. 'Best veel banken zitten er diep in, en vooral als je kijkt naar de Europese banken, dan hebben we het ergste nog niet gezien,' zo waarschuwde Heemskerk tijdens het World Economic Forum. Verschillende grote Amerikaanse banken maakten onlangs miljarden euro's aan verliezen bekend, als gevolg van de risicovolle subprime-hypotheken op de Amerikaanse huizenmarkt.
Het is nog niet duidelijk hoe groot de verliezen zijn die de Europese banken moeten nemen. Heemskerk denkt dat de Rabobank zijn winstverwachting niet hoeft bij te stellen.
Ook Robert Zoellick, president van de Wereldbank, zei dat er nog miljardenverliezen voor banken aankomen. 'Er is angst. Er is veel onzekerheid over de financiële markten.'

 

Rabobank lijdt onder kredietcrisis.( uit de NRC van dinsdag 22 januari 2008 )Amsterdam: Rabobank voelt zich gedwongen Tango Finance te hulp te schieten. Dit beleggingsvehikel, opgericht door Rabobank, is door de kredietcrisis in grote problemen geworden en dreigt zijn bezittingen in de uitverkoop te moeten doen. Rabobank zal de bezittingen van het fonds overnemen, als de kredietmarkt eind januari 2008 niet is verbeterd. Dit maakte het bestuur van de bank gisteren bekend. De strop voor Rabobank bedraagt maximaal 5,2 miljard euro, dat is de totale omvang van de Tango portefeuille. Volgens de bank zijn de bezittingen van hoge kwaliteit, waardoor het effect op de balans van de bank ‘niet materieel’is. Tango Finance is een zogenaamde SIV, een Special Investment Vehicle. Banken gebruiken SIV’s om lenigen, zoals hypotheken, van hun balans af te halen en extern te laten financieren. De SIV geeft hiertoe kortlopende obligaties uit. Door de leningen van de balans te halen kunnen banken met hetzelfde eigen vermogen veel meer geld uitlenen. De SIV’s zijn door de kredietcrisis in grote problemen gekomen. Externe financiers zijn moeilijk te vinden. Tango was hierdoor al gedwongen een groot deel van zijn leningen te verkopen. De balans kromp van 9,7 miljard in juli tot 5,2 miljard nu. De Britse bank SBC maakte vorige week bekend dat het SIV’s met een totale waarde van 45 miljard dollar weer terug op de balans neemt.

 Paniekstemming
Geruchten dat het Nederlandse ING en de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar Fortis hun winstverwachting naar beneden moeten bijstellen, leidden al tot forse koersdalingen. 

De onzekerheid op de financiële markten zorgde de afgelopen weken voor een paniekstemming op de Europese, Aziatische en Amerikaanse beurzen. Pas nadat de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, met een grote renteverlaging kwam, herstelden de beurzen wereldwijd zich enigszins.

 Interview met President-directeur van de Nederlands Bank:                       In een interview in het televisieprogramma Buitenhof zei President-directeur Nout Wellink van de Nederlandsche Bank (DNB) wat somberder te zijn over de economie. Volgens hem moet het kabinet voorbereid zijn op de gevolgen van de Amerikaanse kredietcrisis.
De Europese Centrale Bank (ECB) gaat uit van een groei van 2%. Dat is volgens Wellink echter niet zo precies aan te geven. ''Het ligt tussen de 1,5 en 2,5%. Ik denk dat het eerder bij de 1,5 dan bij de 2,5% uitkomt.''
 Het lijkt Wellink onbetwistbaar wat er in Amerika gaande is de rest van de economie overspoelt. ''Links- of rechtsom komt het hier terecht.'' Het kabinet moet zich volgens Wellink onder meer gaan afvragen hoe de doelstellingen voor 2011 kunnen worden gehaald. Wellink vindt het 'niet verstandig' het begrotingstekort in Nederland op de middellange termijn te laten oplopen. Minister Wouter Bos van Financiën wees er op dat een tegenvallende groei kan leiden tot een hoger financieringstekort.
Wellink toont zich voorstander van een soepeler ontslagrecht. Volgens hem mag de Nederlandse economie best iets flexibeler. Wellink noemde chipmachinefabrikant ASML als voorbeeld. ''ASML heeft een overeenkomst met zijn personeel. In goede tijden werken ze langer. In slechte tijden korter.''
Wellink zei verder dat hij de fiscale impuls die de Amerikaanse president George Bush wil geven door een belastingteruggave van 800 dollar voor individuen een 'heel royaal' gebaar vindt. Hij vindt het geen slecht idee, maar volgens hem zitten de problemen in een andere hoek.Volgens Wellink is er vooral sprake van een vertrouwensprobleem. 
Staatsfondsen uit Azië en het Midden-Oosten die grote Amerikaanse en Europese banken die in problemen verkeren omvangrijke kapitaalinjecties geven, vindt Wellink een ''fact of life''. ''Dat is een deel van de nieuwe realiteit. De politieke verhoudingen gaan veranderen in de wereld.''
De hypotheek- en kredietcrisis raakt ook steeds meer schade aan in Europa. Zo is wéér een Duitse bank in de problemen gekomen. De Westlandesbank heeft op Amerikaanse hypotheekbeleggingen een verlies geleden van een miljard euro en heeft dringend een kapitaalinjectie nodig van zo'n twee miljard. WestLB is niet de eerste Duitse bank die in de problemen komt door de hypotheekcrisis: eerder moest IKB al miljarden afschrijven. De grootste aandeelhouder van IKB heeft nu z'n belang van 38% te koop gezet.
Wellink is niet als enige negatief . Hij heeft gezelschap van de Luxemburgse minister van Financiën. Juncker verwacht dat de prognoses voor de economische groei in Europa moet worden teruggeschroefd, van
2,2% 1,8%
.

Tot nu toe vallen de problemen nog mee, maar de Nederlandse banken lijken nog lang niet veilig. President-directeur Nout Wellink van de Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat de Amerikaanse hypotheek- en kredietcrisis een groot probleem dreigt te worden voor de Nederlandse banksector.

 
 
DNB ziet effect kredietcrisis VS in Europa                       
Amsterdam - De perikelen op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt laten de Europese financiele sector niet ongemoeid. Dit schrijft De Nederlandsche Bank woensdag in haar kwartaalbericht.

Het effect hangt samen met de directe en indirecte (via beleggingen in hypotheken) uitzettingen op deze markt. Vanwege de geleden verliezen is er onder beleggers nu minder bereidheid om risico's te dragen.

Dit uit zich in hogere risicopremies en een afnemende vraag naar gesecuritiseerde producten. Het gaat hierbij niet alleen om subprime gerelateerde producten, maar ook om andere complexe of risicovolle transacties.

Het risico is dat banken nu met meer kredieten op de balans blijven zitten dan is gewenst omdat ze minder op de tweedehands markt in gesecuritiseerde vorm kunnen doorverkopen. Ook is er bij banken nu minder geneigdheid om elkaar onderling geld te lenen. Het gevolg is dat banken afhankelijker worden van de markten voor kredietrisico en de liquiditeit op die markt.

DNB constateert dat de directe beleggingen in de Amerikaanse subprime markt beperkt zijn. Toch hebben banken verliezen geleden op deze investeringen.

Over het algemeen ziet DNB wel dat de totale gesecuritiseerde waarde van woninghypotheken steeds verder groeit. 'Als gevolg hiervan zijn banken steeds meer een intermediair voor kredietrisico geworden', zo schrijft de toezichthouder.